KOI

SUPPLIES

Merchant ServicesGenki Koi IncHome > Koi by Variety
Choose a sub category:
Asagi Bekko Doitsu Gosanke Ginrin A Ginrin B Goshiki
Hikarimono Hikarimoyo Hirenaga (LF) Kawarimono Kohaku Koromo
Sanke Showa Shusui Tancho Utsurimono
Sort By:
Page of 4
Sanke Shiro Utsuri Shiro Utsuri Shiro Utsuri
21" Sakai Sff Sanke 63
Our Price: $3,500.00
Shiro Utsuri Shiro Utsuri Shiro Utsuri Shiro Utsuri
Doitsu Showa Sanke Kohaku Kohaku
13" Koda Doitsu Showa 62
Our Price: $450.00
13.5" Koda Sanke 61
Our Price: $400.00
18.5" Koda Kohaku 109
Our Price: $700.00
17.5" Koda Kohaku 110
Our Price: $450.00
Kujaku Showa Showa Sanke
15.5" Koda Kujaku 13
Our Price: $375.00
14" Isa Showa 87
Our Price: $375.00
15" Oyama Showa 79
Our Price: $1,000.00
9" Tamaura Sanke 52
Our Price: $275.00
Sanke Showa Sanke Sanke
11" Tamaura Sanke 53
Our Price: $300.00
9" Tamaura Showa 84
Our Price: $300.00
9" Tamaura Sanke 56
Our Price: $275.00
12" Takigawa Sanke 58
Our Price: $400.00