KOI

SUPPLIES

Merchant ServicesGenki Koi IncHome > Koi by Variety
Choose a sub category:
Asagi Bekko Doitsu Gosanke Ginrin A Ginrin B Goshiki
Hikarimono Hikarimoyo Hirenaga (LF) Kawarimono Kohaku Koromo
Sanke Showa Shusui Tancho Utsurimono
Sort By:
Page of 5
Showa Tancho Showa Ginrin Kujaku Ginrin Showa
15.5" Koda Showa 63
Our Price: $350.00
16.5" Koda Tancho Showa 26
Our Price: $350.00
11" Koda Ginrin Kujaku 13
Our Price: $300.00
12" Koda Ginrin Showa 18
Our Price: $300.00
Goshiki Doitsu Showa Goshiki Ochiba
12" Koda Goshiki 23
Our Price: $300.00
11" Koda Doitsu Showa 64
Our Price: $200.00
14" Koda Goshiki 21
Our Price: $500.00
14.5" Koda Ochiba 30
Our Price: $400.00
Doitsu Showa Kohaku Kohaku Kohaku
12.5" Koda Doitsu Showa 62
Our Price: $450.00
15" Takigawa Kohaku 81
Our Price: $900.00
15" Takigawa Kohaku 82
Our Price: $900.00
16" Takigawa Kohaku 83
Our Price: $600.00
Kohaku Kohaku Kohaku Kohaku
14" Takigawa Kohaku 85
Our Price: $600.00
15" Taniguchi Kohaku 87
Our Price: $1,200.00
15" Taniguchi Kohaku 88
Our Price: $900.00
15" Taniguchi Kohaku 89
Our Price: $1,200.00
Kohaku Kohaku Kohaku Ginrin Shiro Utsuri
15" Takigawa Kohaku 77
Our Price: $1,200.00
15" Takigawa Kohaku 79
Our Price: $1,200.00
16" Takigawa Kohaku 80
Our Price: $900.00