KOI

SUPPLIES

Merchant ServicesGenki Koi IncHome > Koi by Variety
Choose a sub category:
Asagi Bekko Doitsu Gosanke Ginrin A Ginrin B Goshiki
Hikarimono Hikarimoyo Hirenaga (LF) Kawarimono Kohaku Koromo
Sanke Showa Shusui Tancho Utsurimono
Sort By:
Page of 6
Showa Showa Showa Showa
18" Sekiguchi Showa 66
Our Price: $2,000.00
19" Sekiguchi Showa 67
Our Price: $1,800.00
19" Sekiguchi Showa 68
Our Price: $1,800.00
18" Sekiguchi Showa 69
Our Price: $2,000.00
Hi Utsuri Tancho Sanke Tancho Sanke Doitsu Gin Shiro Utsuri
24" Omosako Hi Utsuri 29
Our Price: $3,500.00
24" Ofuchi Tancho Sanke 27
Our Price: $3,800.00
24" Ofuchi Tancho Sanke 28
Our Price: $3,000.00
21" Koda Gin Shiro Utsuri 14
Our Price: $1,800.00
Sanke Showa Shiro Utsuri Showa
23" Sakai SFF Sanke 35
Our Price: $4,000.00
24" Ooyama Showa 47
Our Price: $4,000.00
21" Omosako Shiro Utsuri 28
Our Price: $1,200.00
19" Hoshikin Showa 65
Our Price: $2,500.00
Aigoromo Showa Tancho Showa Ginrin Kujaku
20" Koda Aigoromo 01
Our Price: $2,000.00
15.5" Koda Showa 63
Our Price: $350.00
16.5" Koda Tancho Showa 26
Our Price: $350.00
11" Koda Ginrin Kujaku 13
Our Price: $300.00
Ginrin Showa Goshiki Doitsu Showa Goshiki
12" Koda Ginrin Showa 18
Our Price: $300.00
12" Koda Goshiki 23
Our Price: $300.00
11" Koda Doitsu Showa 64
Our Price: $200.00
14" Koda Goshiki 21
Our Price: $500.00